Θέρμανση πολυκατοικίας στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκε από την ΔΡΟΜΩΝ ΑΤΕ η εγκατάσταση συστοιχίας λεβήτων COB της WOLF για τις ανάγκες θέρμανσης πολυκατοικίας στην Καβάλα
Δύο λέβητες COB 29 KW συνολικής ισχύος 58 kW έχουν αναλάβει να θερμάνουν περίπου 550 m2 κατοικιών σε οικοδομή 5 ορόφων.
Οι λέβητες λειτουργούν σε συστοιχία και έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν από τα 19 kW μέχρι τα 58 ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης.