Λέβητας αερίου συμπυκνωσης DD Nitron condens 24 KW