Λέβητας αερίου συμπυκνωσης DD NITROMIX 24 28 και 35 KW